Jak přicházíme na svět

5.000

1 sklademShare
Popis

Mandaly posvátného ženství –  Jóni zářiče

Těmito obrazy, bych se ráda přiblížila k posvátnému ženství, a předala pár myšlenek k zamyšlení. Také bych Vám ráda předala inspiraci  a pozitivní energii, a hlavně chuť zkoumat sebe sama a naší  historii z jiných úhlů pohledu. Dle mého názoru poznáváním sebe sama a své Jóni, vede k vědomějšímu a šťastnějšímu životu, a hlavně k intenzivnějším prožitkům.

Již od pradávných dob, kdy byly lidé v daleko větším kontaktu s přírodou, a měli Matku přírodu v úctě respektu a chápali tu jemnou rovnováhu mezi nimi a jí , uměli vnímat a správně interreagovat se svým okolím. Byli více intuitivní než racionální a byli více v přítomnosti. Aby vůbec mohli přežít, někdy v dosti těžkých podmínkách, museli žít co největší souladu sami se sebou a naslouchat tak jemným nuancím a signálům přicházejícím z hvězd , které měli vždycky vliv na naší Matičku Zemi.

Vnímání ženského principu, bylo všudypřítomné a vše prostupující. Síla posvátného ženství, byla vnímána jako určitý typ božství, které bylo chápáno jako posvátné tajemství života a smrti. Skrze naši Jóni, přicházel na svět nový život, nová krev. Z Jóni vycházela tvořivost a smysl pro krásu. A Jóni byla považována a chápána jako symbol magické síly života. A ženám jako nositelkám Života a skrytého vědění byla prokazována úcta a ochrana, do té doby než se duch doby změnil a zavládl patriarchát.

Toto téma, týkající se Jóni – posvátného ženství, jsem si navnímala, a cítím, že teď znovu vyvstává na povrch a probouzí se v nás. Proto bych tuto sílu chtěla podpořit, a zaměřit se i na sebezkoumání a znovu-objevení toho co bylo již dávno zapomenuto, a potlačeno duchem doby, náboženstvím nebo politikou. 

Malbou na hedvábí otevírám toto téma a ptám se sebe sama i vás! Jak dobře a jak hluboko se známe? Co všechno jsme ochotné přímout, vytrpět, kde jsou naše hranice? Co musíme poznat a pochopit? Jak dobře známe svojí Jóninku, její tajemství a její temnou a tvořivou přirozenost? A proč vlastně potlačujeme sebe sama na úkor něčeho nebo někoho? Jak často nám zní v hlavě otázka: co by jsi o nás asi pomysleli? A nebo se prostě jen bojíme sami sebe? Své ztracené síly?

Chtěla bych těmito Mandalami – Zářiči posvátného ženství, znovu oživit to co už dávno známe. Vzpomeňme si! Chtěla bych opět rozproudit a probudit tuto prastarou mocnou a moudrou pra-sílu bezpodmínečnou a všeobjímající lásku. A zbořit tak všechny ty zatuhlé a zkostnatělé nefungující představy plné strachu a manipulace, které osobě jako ženy často míváme. 

Uvolňuji tuto sílu v podobě obrazu , Jóni zářičů, jenž nám pomohou Svůj život žít naplno a ne jen přežívat, prostě  BÝT. Žít více spontánně a hravě radostně a tvořivě! Žít a vědět co to je BÝT.

Symbolika A význam

Ještě něco. Obrazy jsou malované na hedvábí, a do barev byla přidána pro větší jemnost a sílu, růžová voda z květů růže Damašské. Jedná se o koncentrovanou energii za měřenou na  Jóni s různými záměry.: Např.  Na početí , harmonizace porodu , pro dobrý vývoj miminka, tvořivost hojnost ,uzdravení traumatického porodu,  nebo také na naladění se na sebe sama, přijetí vlastního stínu, a bytí v harmonii sama se sebou i se svým okolím a tak dále…

Mandaly je třeba vybírat intuitivně, takovou jaká vám je  nejsympatičtější barevně i kompozičně.

V centru každé mandaly se nachází posvátné ženství, ve které můžeme zároveň spatřit i podoby věstonické venuše jako symbol lásky a plodnosti a pokračování rodu.

Na obrazech je častý motiv Lotosu symbol čistoty a jemnosti na, kterém neulpí žádná nečistota.  Vaječníky, ve tvaru sloních uší a pochvou připomínající sloní chobot – možná pro to je v indické tradici uctíváno jako božstvo lásky a plodnosti se sloní hlavou pod jménem Ganéša. Nebo ztvárnění  hráškových lusků, též symbol plodnosti, ve kterých vnímám paralelu ve zrání a prasknutí lusku i Gráfova folikulu, když vajíčko nebo hrášek dozraje .  V mé tvorbě se hodně objevuje Luna, neboť Měsíc úzce souvisí  s menstruačním cyklem žen a to nejen v počtu 28 dní ale i symbolikou proměnlivosti a cykličnosti, a to rozhodně nemůže být náhoda. S matkou přírodou a Měsícem jsme spojené víc než by se zdálo, naši předkové to dobře věděli, a tuto zákonitost ctili a respektovali . Důkazem jsou naše Mýty , které se dochovaly , a ve kterých se můžeme dovědět, jak velký význam byl věnován právě měsíčnímu cyklu. Ten byl spojován i s archetypálním symbolem Býka jemuž byly zasvěcovány posvátné rituály Jako např. V Mínojské kultuře na Krétě se při určitých astrologických konstalacích prováděli rituální tance kněžských Panen, které k tomu byly vychovávány a cvičeny. A v této nebezpečné disciplíně, často končící smrtí, jen jedna mohla zvítězit a ta byla odvedena do pověstného labyrintu, kde se ukrýval netvor – božstvo – Minotaur. 

Vyobrazením fází Měsíce nám má také připomenout neustálý proces proměn a, že je vše v neustálém pravidelném cyklickém a rytmickém pohybu vzniku a zániku klidu a neklidu světla a tmy. Jedná se o princip duality, který je všudypřítomný(Jin a Jang)Ženský a Mužský princip z pohledu světla a stínu a sucha a vlhka , horké a chladné , hrubé a hladké , stoupající a klesající , prostě všechno TO, jak se živly projevují v přírodě a v Kosmu.

Dokonce i archytektura tvarů,a v sobě zakódovaný matematický řád ve zlatém řezu, ze ktéroho se skládá každá Jóni, nese významnou symboliku, která se objevuje ve všech chrámech náboženských a významných stavbách, a nebo jsem tím tvarem tak prosáklá, že Iževsk JI vidím ve všem a všude 😀 Například klenuté oblouky, chrámové lodě, a vstupní brány, či klenutá okna.

Naše nálady související s měnící se hladinou hormonů nám může připomínat, jak se Matka příroda projevuje v počasí a v ročních období, že  bychom se měli přijmout takoví jací jsme, ve všech proměnnách, a nikoliv s tím bojovat a odsuzovat se kvůli tomu ,že nejsme takoví jací si představujeme ve své idealizované podobě naší mysli.

Dále jsem se soustředila na Mitogenezi – dělení buněk – zobrazováni chromozomů. Abychom si připomněli, že v sobě máme oba principy mužský Y a X ženský, anima a animu. A stejně tak ze sebe vždy můžeme dát jen půlku aby vznikl život a aby byla zachována rovnováha. A i když je lidské vajíčko viditelné okem , že vše se záhadně odehrává hluboko ve vnitru nás a i když díky vědě už o těchto procesech víme hodně, tak stále se odkrývá více otázek než odpovědÍ a nutí nás stát v němém úžasu před tímto božským zázrakem, a respektovat tu neskutečnou moudrost a prozřetelnost našeho těla, které ví co a jak má, kam náš intelekt často nedosáhne a nechápe.

Naše tělo je však klíč , a pomocí našeho vědomí , stačí jen zaměřit svou pozornost a rozšířit se v tom co nás zajímá , a přijmout jinou nelineární  logiku našeho těla a podvědomí , které s námi často komunikuje ve snech a symbolech. Stačí jen se uvnitřnit, ztišit  a naslouchat všem zázraků a obrazům jenž vyvstanou v naší mysli .

Dalším motivem , kterým se často zabývám jsou křídla a ptáci.Jsou pro mě symbolem zamilovanosti lehkosti nadhledu a lásky ,protože láska nám dává křídla a kdo je  naladěn v teto hladině vědomí tak rád si zpívá raduje se a zažívá pocity lehkosti, štěstí a jakoby ho to inspirovalo a dodávala sílu překonávat i zdánlivě nepřekonatelné. 

Má pozornost se také věnuje nebeské klenbě, už od malička mě hvězdná obloha fascinovala a před spaním jsme se velice ráda dívala na hvězdy a povídala si s nimi , a často mi při pohledu na ně vyvstávaly na mysli zásadní otázky a obrazy staré a tajemné jako je lidstvo samo . 

Studiem vzniku vesmíru termodynamiky a radioaktivity jsem nahlédla do tajemství vzniku hvězd a to mě přivedlo k myšlence , že jsme spíše mimozemšťané než pozemštané neboť co se týče zastoupením prvků v periodické tabulce , jsme daleko podobnější hvězdám než  Matce planetě zemi, která nás tu láskyplně opečovává a nese . Například si vezmeme vodík, ten tvoří převážnou většinu chemického složení hvězd a termonukleárními reakcemi pak vznikají další prvky, v mnohem menším množství až po železo v periodické tabulce prvků. A u nás je to podobné vodík obsažený v molekule vody nás samotné tvoří 99% .Aby mohli vzniknout i těžší prvky a vzácné kovy, je k tomu potřeba mnohem většího tlaku a přitažlivých sil, než které vznikají radioaktivitou, a těchto tlaků je docíleno zhroucením Hvězdy do sebe sama- pak už má jen dvě možnosti,( podle velikosti)Pakli-že docílila mnohem větší potřebné velikosti , pak jsou tyto síly tak velké ,že dojde k výbuchu -těm se říká SUPERNOVA a svůj materiál rozpráší všude do prostoru, díky nim mohou vznikat planety a planetky, a díky nim tu máme všechny možné prvky tady na Zemi. Druhou možností je ,že nabyly příliš velké hmotnosti a jejich obal se zhroutí sám do sebe, je ovšem tak hmotný a koncetrovaný, že vznikne ČERNÁ DÍRA.

Toto vědecké zkoumání mi přijde jako velmi zajímavá inspirace a zároveň paralela k tomu jak  přistupovat sami k sobě, a jak pracovat sami na sobě tak abychom byli šťastní a zářily do okolí jako ony Hvězdy, ukazují nám náš potenciál.

S láskou Zuleyka

Toto je jen ukázka mé tvorby na toto téma ,kde jsem cítila nutnost se k tomuto tématu vyjádřit 

V první fázi můžete vidět hedvábné Jóni mandaly ,které už jsou ve světě , pak další kde už jsem své představy přenášela na plátno , korunované osobním předporodním obrazem mého dítěte,dokončené těsně před porodem, a následnými obrazy vyrovnání s porodem a naladění se na kosmovizi toho, jak asi miminko vnímá maminku a sebe a vesmír jako jednotu .

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikost cca A1 Akryl na papíře